Начало Новини Здраве Във Велико Търново набелязаха мерки срещу африканска чума по свинете и инфлуенца...

Във Велико Търново набелязаха мерки срещу африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците

838

В Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на областта. Заседанието бе открито председателя на комисията, заместник областния управител от проф. д-р Любомира Попова.

Тема на заседанието бе запознаване със ситуацията и вземане на решение относно предприемането на мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестите Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците на територията на област Велико Търново.

Д-р Станимир Спасов запозна присъстващите с проблема, изразяващ се в констатирани случаи на Африканска чума по свинете (АЧС) в съседни държави. През 2007 г. болестта е засечена в Грузия, като източник на заразата е товарен кораб, идващ от Мадагаскар. През 2016 г. е установено огнище в Молдова. Основните рискове от разпространение и предаване на АЧС са свързани с устойчиво присъствие на вируса сред популациите от диви свине и в тяхната околна среда, а също и от навлизането му в животновъдни обекти с по-ниска степен на био-сигурност.

Вирусът се разпространява чрез пряк контакт или механично чрез кърлежи. Клиничните признаци се изразяват в промяна на поведението и наличие на голямо количество умрели животни. Основен проблем е и липсата на ваксина.

С цел предотвратяване навлизането на болестта на територията на България следва да се засили контролът по гранично-пропусквателните пунктове и контрола на хранителните продукти, да се вземат мерки за предотвратяване навлизането на вируса в животновъдни обекти с по-ниска степен на био-сигурност.

Появата на АЧС не зависи само и единствено от плътността на популацията от диви свине. Проблем е и устойчивото запазване на вируса в заразени трупове по горите. Целта е да се намали вирусното натоварване на околната среда, като за това са необходими ангажиране и обвързване на всички действащи лица, като специалисти по дивеч и дива природа, еколози, ловци, горски пазачи и горски работници, специалисти по околна среда, фермери и полиция.

Следва да се уведомяват ветеринарните лекари при констатиране на умрели животни, да се вземат проби от ловците при отстрелване на диви свине и да се загробват биологичните остатъци на животните след дране на кожата.

Също така д-р Спасов запозна присъстващите със случаите на високопатогенна инфлуенца по птиците в Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска.

С цел превенция следва да се обърне внимание на водоемите,  да се извършва постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти. Също така е необходима да се засили контролът на пазарите за птици, да не се допуска излизането на птиците извън дворовете на стопаните, да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, фуражът, с който се изхранват птиците, да се съхранява в закрити помещения, като по този начин да се предотвратява контактът на диви птици с храната на домашни птици.

Необходимо е и да се уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Комисията реши да се свика заседание на Съвета по лова във връзка с констатираните случаи на Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците, да се свикат заседания на общинските комисии по епизоотични ситуации във връзка с констатираните случаи на Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците в срок до 10 дни и да се изпълняват актуалните указания на Министерство на земеделието и храните относно контрола и превенцията на двете заболявания.