Начало Новини Местни ВСС не избра председател на Окръжен съд Велико Търново

ВСС не избра председател на Окръжен съд Велико Търново

818

В заседание на съдийската колегия, проведено на 12 май 2016 г., след проведеното явно гласуване при резултат: за Пламен Борисов Борисов – 6 гласа, за Корнелия Димитрова Колева – 3 гласа, за Марияна Микова Лазарова-Кабакчиева – 2 гласа (2 гласа „против”) и след проведен балотаж при резултат: за Пламен Борисов Борисов – 6 гласа, за Корнелия Димитрова Колева – 4 гласа, (3 гласа „против”), Висшият съдебен съвет не назначи административен ръководител – председател на Окръжен с Велико Търново.