Начало Новини Религия Във Велико Търново ще се проведе Седмият международен семинар по систематическо богословие...

Във Велико Търново ще се проведе Седмият международен семинар по систематическо богословие и християнска философия

886

Великотърновския университет ще се проведе Седмият международен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Тази година темата на семинара е „Богословие на творението“.

По традиция в академичния форум се включват богослови от няколко балкански страни, а организатор на събитието е Центърът по систематическо богословие към Православния богословски факултет на ВТУ.

Програма

3 ноември (четвъртък)

15:00 ч. Откриване, приветствия

Първа научна сесия

Модератор: проф. дфн Калин Янакиев

15:10 – 16:15 ч.

Докт. Дарко Стоянович – „Екзистенциално-онтологичното измерение на творението”

Докт. Неделко Ристанович – „Релационното измерение на творението”

16:15 – 16:45 ч. Дискусия
16:45 – 17:15 ч.Кафе-пауза
17:15 – 18:45 ч.

Докт. Дионисий Склирис – „Човешкият принцип в богословието на св. Максим Изповедник”

Гл. ас. д-р Смилен Марков – „Επικράτεια – като елемент на Божия образ (развития във византийската антропология през IX в.)”

Доц. д-р Свилен Тутеков – „Тайната на човека в перспективата на сътворението и на новата твар в Христос (пролегомена към христоцентричната антропология на възглавяването)”

19:00 – 19:30 ч. Дискусия
20:00 ч. Вечеря

4 ноември (петък)

Втора научна сесия

Модератор: гл. ас. д-р Смилен Марков

09:00 – 10:30 ч.

Доц. д-р Александър Джаковац – „Душата между тварното и нетварното. Една богословска ambigua”

Ас. свещ. Вукашин Миличевич – „Сътворяването от нищо и поетичната структура на творението според св. Григорий Нисийски”

Д-р Невена Димитрова – „Познанието като поезия на творението”

10:30 – 11:00 ч. Дискусия
11:00 – 11:15 ч. Кафе-пауза
11:15 – 12:45 ч.

Доц. д-р Мариян Стоядинов – „Раят в перспективата на сътворението и пакибитието”

Докторант Боян Божкович – „Човешката свобода и произхода на смъртта”

Ас. свещ. Кире Траянов – „Възгледът на св. Йоан Златоуст по проблема за теодицеята”

12:45 – 13:15 ч. Дискусия
13:30 ч. Обяд

Трета научна сесия

Модератор: доц. д-р Свилен Тутеков

15:00 – 16:30 ч.

Сречко Петрович – „Библейският Бог Творец и сътворението: поглед към т. нар. библейски креационизъм“

Ас. д-р Златко Матич – „Богословие на творението в мисълта на Йозеф Ратцингер (папа Бенедикт XVI)”

Доц. д-р Светослав Риболов – „Богословие на творението в българската богословска мисъл на ХХ в.”

16:30 – 17:00 ч. Дискусия
17:00 – 17:30 ч. Кафе-пауза
17:30 – 19:00 ч.

Проф. дфн Калин Янакиев – „Адам, Новият Адам и Църквата като ново човечество”

Гл. ас. д-р свещ. Сава (Щони) Кокудев – „Преобразяване на творението в Евхаристията: опит за богословска рефлексия”

19:00 – 19:30 ч. Дискусия
20:00 ч. Вечеря


5 ноември (събота)

Четвърта научна сесия

Модератор: доц. д-р Светослав Риболов

09:00 – 10:30 ч.

Проф. дфн Георги Каприев – „Политическа теология/ философия във Византия”

Проф. Ристо Солунчев – „Християнството и антиполитическият анархизъм”

Доц. Милан Джорджевич – „Концептът за отечеството между идеологията и предвкусването на новата твар”

10:30 – 11 ч. Дискусия
11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза
11:30 – 12:30 ч. Заключителна дискусия