Начало Новини Общество Две преходни жилища за младежи предстои да бъдат разкрити на територията на...

Две преходни жилища за младежи предстои да бъдат разкрити на територията на общината

1013

Две преходни жилища за младежи предстои да бъдат разкрити в община Велико Търново. Това съобщи Росица Димитрова, директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.

Тя допълни, че жилищата ще са с капацитет от по 6 лица. Те ще са предназначени за деца на възраст от 15 до 18-20 години, които имат поведенчески проблеми. „Защо пък не, при спирането на съществуването на формата възпитателно училище-интернат, която е неадекватна в днешно време, това да бъде една от алтернативните форми за подкрепа на тези младежи“, допълни Росица Димитрова. Според нея, за да се създаде адекватна подкрепа за тези деца, трябва с тях да работят специализирани екипи. „Не бива да допускаме социалните услуги да се изразяват само в намиране на подслон и покриване на базови потребности. Смятам, че този модел вече е абсолютно неприложим в нашето напрегнато ежедневие. Все повече са случаите, които ескалират. Затова сме в постоянни контакти с представители на МВР, както и на Прокуратурата и Съда, особено в случаите, които са от Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни.

Въртим се в един омагьосан кръг и до момента не можем да отчетем кой знае какви постигнати резултати по отношение на тези поведенчески проблеми. Имаме амбицията, осъзнали сме отговорностите, най-вече сме осъзнали проблемите, които съществуват. Оттук насетне ще направим необходимото на местно ниво и се надяваме да получим разбиране от по-високо стоящите институции“, посочи Росица Димитрова. Тя допълни, че Министерски съвет вече е приел актуализирания план по деинституционализация на услугите за деца в изпълнение на Националната стратегия визия за деинституционализация до 2020 година. До първата половина на декември ще бъде приета и картата на новите социални услуги. „В тази карта на новите социални услуги се появява формата на социалната услуга „преходно жилище за младежи на възраст от 15 до 18-20 години“. Това преходно жилище за младежи е ориентирано към младежи, които не са били в институционална грижа, но обстоятелствата налагат извеждане от биологична среда, както и настаняването им в социална услуга при липса на възможности за настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване“, допълни Росица Димитрова.