Начало Новини Образование Едва 70% от допуснатите до държавни квалификационни изпити ученици от областта са...

Едва 70% от допуснатите до държавни квалификационни изпити ученици от областта са придобили квалификация през миналата година

929

Едва 70% от допуснатите до държавни квалификационни изпити ученици от област Велико Търново са придобили квалификация през миналата година. Това съобщи Таня Димитрова, експерт по професионално образование в РУО – Велико Търново. Тя отбеляза, че през 2015 година до държавни квалификационни изпити са допуснати 929 ученици, а квалификация са придобили 636 ученици.

„За мен това е рязък спад спрямо предходните години, когато процентът на придобилите спрямо допуснатите е бил от порядъка на 80 до 85%. Причините за това са много. Голяма част от учениците са слабо заинтересовани и не се явяват на изпити“, отбеляза Таня Димитрова. Тя посочи, че е през години броят на професионалните паралелки е бил различен. През учебната 2012-2013 година професионалните паралелки в областта са били 199, през учебната 2014–2015 – 192, а миналата година – 186. В дневна форма на обучение във всички професионални паралелки се обучават общо 4,073 ученици. Средната пълняемост е 23.54%. 81% от учениците са в дневна форма на обучение, 13% в задочна, 1% вечерна, а в самостоятелна форма – 5%.

Таня Димитрова допълни, че най-малко са учениците, които се обучават в първа степен професионална квалификация – 1.8%. Във втора степен професионална квалификация се обучават – 23.2%, а в трета – 75%. През 2015 година учебна практика на реални работни места са провели 16% от учениците, а производствена – около 80% от учениците.

Експертът посочи, че и работодатели, и синдикати, са участвали с равен процент, 74%, в провеждането на държавните квалификационни изпити. „Същевременно в професионалните гимназии се осъществява и професионално обучение. През миналата година са обучени 130 курсисти, които са придобили първа, втора и трета степен на професионална квалификация плюс правоспособност, а някой и удостоверение. Продължаваме да работим и да валидираме неформално придобити знания, умения и компетентности. През миналата година 28 лица са придобили степен на професионална квалификация чрез валидиране на компетентности“, допълни Таня Димитрова.