Начало Новини Околна среда Екоинспектори провериха 74 обекта за два месеца

Екоинспектори провериха 74 обекта за два месеца

948

Експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 83 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област през първите два месеца на годината. От тях 65 са планови проверки, а 18 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 10 предписания и са предприети действия по четири сигнала.

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ за периода са контрол на обекти за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, контрол на обекти по Закона за чистотата на атмосферния въздух и последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

Съставени са два акта за установени административни нарушения. Единият е за неизпълнение на предписание на инспекцията, вторият – за извършване на дейности с отпадъци без разрешение. Наложени са текущи месечни санкции на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД (688 лв.) и „Олива“ АД (2,689 лв.) за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи прах и въглероден оксид (СО) над нормите за допустими емисии.

Най-големи приходи от наложени санкции в резултат на контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново за посочения период са получили общините Свищов – 5,020 лв. и Велико Търново – 3,524 лв.