Етажна собственост

811

Замислят ли се уважаемите съграждани и компетентните органи “ко прайм” в случай на земетресение, пожар или друго бедствие, когато започнат да пречат на пътя на голям брой евакуиращи се хора всички тези перални, тоалетни, печки, радиатори, мебели, прозорци, врати, саксии и т.н.