Начало Работа Предлага Дискусия за образованието във Велико Търново – Заедно в час

Дискусия за образованието във Велико Търново – Заедно в час

1889

Дискусия за предизвикателствата на образованието в региона на ВеликоТърново и възможните решения с участието на местната общност организира фондация Заедно в час в Велико Търново в началото на март. Събитието ще се проведе на 14 март, от 18:00 ч. в хотел “Меридиан Болярски” в града. В него са поканени да се включат всички социалноактивни хора, които вярват, че образованието е ключова сфера за развитието на региона и искат да допринесат за подобряването му.

Срещата, която се провежда под името “ПреОБРАЗОВАНИЕ Велико Търново”, ще премине в три етапа: Представяне на проблема с неравния достъп до качествено образование във Велико Търново и в цяла България; Как Заедно в час работи за решаването му; Kак всеки един би подходил към проблемите – работа по групи с конкретни казуси. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата, срещани от учениците в малките населени места, които нямат достъп до същите възможности като техните връстници в големите градове. Според редица статистики и изследвания децата от семейства с нисък социален статус изостават с до 3 години от своите по-привилегировани връстници, а тези, чиито майчин език не е български, отпадат по-често от училище.

На събитието участниците в срещата ще се запознаят още с добри и успешни примери от работата на Заедно в час за решаване на тези проблеми. Освен това ще могат да се срещнат на живо и с завършили програмата от региона на Велико Търново. Те ще споделят своите ежедневни предизвикателства от класните стаи и мотивацията, която ги е провокирала всеки ден да работят за успеха на своите ученици.

В края на срещата гостите ще имат възможност да се поставят на мястото на учениците и учителите, за да решат заедно казуси от опита на преподаватели по програма Заедно в час.

Заедно в час продължава да търси хората за пример, които да влязат в училище през септември 2017 г.  На събитието във ВеликоТърново всеки присъстващ ще може да разбере повече за това как протича процесът на кандидатстване, какви са критериите за подбор и какво да очаква от включването си в програмата.

Ако образованието и бъдещето на децата са важни теми за вас, на това събитие ще срещнете съмишленици, с които да работите заедно – за успеха на всяко дете.

Присъствието на събитието е безплатно, но местата са ограничени, затова е препоръчителна предварителна регистрация на този линк.

Фейсбук събитието може да намерите на този линк.

ЗаЗаедно в час

Заедно в час е неправителствена организация, която вече шест години работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от региона, в който живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите.

За да успее да постигне своята мисия организацията търси най-мотивираните, способни и социалноангажирани хора, които да обучи и подкрепи да бъдат учители и да променят живота на децата, с които работят. Заедно в час предоставя възможност на завършващи студенти и професионалисти от различни области да преподават за период от две години в български училища на ученици от уязвими общности в цялата страна. Едновременно с това участниците в програмата развиват своите професионални и личностни качества, което ги подготвя да бъдат успешни лидери в образователната система и обществото.

За да кандидатствате за участие в програмата не е необходимо да имате учителска правоспособност. Заедно в час помага за при добиването на педагогическа квалификация в партньорство с акредитирани университети в рамките на програмата.

До момента през програмата са преминали близо 120 души, а през учебната 2016-2017 г. Като преподаватели първа и втора година в училище влязоха близо 170 учители в 10 региона на страната. Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All. Допълнителна информация за организацията и кандидатстването може да намерите тук.