Начало Новини Политика 16 народни представители внесоха проект на Закона за старите столици на България

16 народни представители внесоха проект на Закона за старите столици на България

927

16 народни представители от различни парламентарни групи внесоха на 9 декември, в деловодството на Народното събрание Проект на Закона за старите столици на България. Това съобщи Ралица Тодорова от ГЕРБ. Той е дело на работна група под ръководството на бившия областен управител на Шумен Димитър Александров и кмета на Велико Търново Даниел Панов, в която участва и Ралица Тодорова.

Предлаганият законопроект цели предоставяне на специална устройствена защита и популяризиране на селищата – Плиска, Велики Преслав, Велико Търново. Това са градове – носители на особена историческа памет за България и поради това се нуждаят от специална устройствена регламентация като предмет на националното културно наследство.

В проекта се предвижда смесен режим на контрол и планиране на териториалното устройство, осъществяван едновременно от местните власти и централните държавни органи, като финансирането ще се осъществява от държавата, която ще контролира и одобрява плановете за развитие на отделните исторически недвижими културни ценности, а планирането и прогнозирането на устройствените мероприятия ще се осъществява от местните власти.

По този начин ще осигури възможност за устойчиво развитие на туризма и държавна политика в интерес на местните общности. Предвиденото сътрудничество на национално и регионално ниво ще доведе до развитието на културния туризъм в Плиска, Велики Преслав и Велико Търново, като по този начин ще се преодолеят различията в степента на икономическо развитие, ще се увеличи нивото на заетостта и ще се подпомогне развитието на местната икономика.