Начало Обяви Търси да назначи контрольори, качество на продукти

Търси да назначи контрольори, качество на продукти

1053

Дирекция “Бюро по труда” гр. Павликени търси да назначи както следва:

Наименование на длъжността: 7543-2009 – Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)

Вид трудов договор: срочен
Работно време (начин на работа): 3 смени
Работно време (продължителност): 8 часа / ден
Трудово възнаграждение: 520 лв. / месец
Брой на свободните работни места: 5
Дата, от която работното място е свободно: 01.09.2016 г.

Номер и дата на заявката: 347 / 01.09.2016 г.
Срок на валидност на заявката: 30.11.2016 г.
Място на работата: насeлено място към община Павликени, обл. Велико Търново.
Насочване за работа: насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

За повече информаци, моля свържете се с Дирекция “Бюро по труда” гр. Павликени както следва:

Дирекция Бюро по труда
пл. “Свобода” No. 17
гр. Павликени, 5200

Телефон: 0610-52-262
Email: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Работно време: от 8:30 до 17:00