Начало Новини Образование НССЗ обучава фермери по 6.3 и 6.1 във Велико Търново

НССЗ обучава фермери по 6.3 и 6.1 във Велико Търново

876
На 12 ноември 2016 г. във Велико Търново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис – Велико Търново) и ССА Институт по аграрна икономика – София. Темата на форума е: „Оперативно управление на риска в земеделските стопанства на база на брутния марж. Създаване на пазари на производители и тържища, къси вериги на доставки и организации на производители“.
На семинара проф. д-р Димитър Николов, Институт по аграрна икономика (ИАИ) – София ще представи на присъстващите методи за оперативно управление на риска в земеделските стопанства на база на брутния марж и създаване на пазари на производители и тържища, къси вериги на доставки.
Експертите от Териториален областен офис – Велико Търново ще разяснят на гостите изискванията при изпълнение на одобрени бизнес планове по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на млаки стопанства“ и подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Възможности за подпомагане на земеделските производители по ПРСР 2014 – 2020 г.
П Р О Г Р А М А   Н А    С Ъ Б И Т И Е Т О
09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 11:30 Оперативно управление на риска в земеделските стопанства на база на брутния марж
Лектор: Проф. д-р Димитър Николов, Институт по аграрна икономика (ИАИ) – гр. София 
11:30 – 11:45 Кафе-пауза
11:45 – 13:15 Създаване на пазари на производители и тържища, къси вериги на доставки
Лектор: Проф. д-р Димитър Николов, ИАИ – гр. София 
13:15 – 14:00 Организации на производители
14:00 – 14:30 Изисквания при изпълнение на одобрени бизнес планове по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на млаки стопанства“ и подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Възможности за подпомагане на земеделските производители по ПРСР 2014 – 2020
Лектори: Деян Дончев, главен експерт в ТОО на НССЗ, гр. Велико Търново
14:30 Закриване на семинара