Начало Новини Бизнес Община Велико Търново отчита 1 млн. лв. повече събрани данъци

Община Велико Търново отчита 1 млн. лв. повече събрани данъци

789

14.2 милиона лева приходи  в общинския бюджет от местни  данъци са отчетени за периода от януари до септември 2016 г., съобщава местната администрация.

Събираемостта на местните данъци във Велико Търново продължава да расте, а сумата е с около 1 милион лева повече спрямо деветмесечието на 2015 г. Това стана ясно по време на днешното заседание на Великотърновски общински съвет, когато бе обсъдено касовото изпълнение на годишния бюджет.

Ръстът на постъпленията обхваща всички налози: данък върху сградите, такса за битови отпадъци, данък върху моторните превозни средства, данък върху сделките с недвижимо имущество, туристически и патентен данък. Увеличаването на приходите се превърна в устойчива тенденция и е резултат от строгата финансова политика на Община Велико Търново. В периода 2012-2015 г. годишните приходите от местни данъци и такси нараснаха от 14 милиона лева до 17.5 милиона лева, колкото бяха отчетени през миналата година. Старопрестолният град е в топ 4 на градовете с най-високи общи нива на събираемост на местните данъци и такси.

Във връзка с питания на общински съветници заместник-кметът Снежана Данева-Иванова подчерта, че финансовото състояние на Общината остава стабилно. В края на годината се очаква и намаляване на просрочените задължения с около 1.2 милион лева.

През третото тримесечие на 2016 г. е приключило действието на два големи договора на Община Велико Търново, при които клаузите позволяват разсрочване на плащанията за 12-месечен и 24-месечен период. По тази причина в това тримесечие просрочените задължения на Общината не намаляват, а изцяло със средства от общинския бюджет е извършена регулация на минималните работни заплати.

С постановление на Министерски съвет в края на миналия месец са разплатени 1 милион лева за мащабните ремонтни дейности по градската инфраструктура, подчерта заместник-кметът Снежана Данева-Иванова. Това ще бъде отразено в касовото изпълнение на бюджета за последното тримесечие. Прогнозираното понижаване на просрочените задължения е с около 1.2 милиона лева.