Начало Новини Бизнес От днес: Говорим по-евтино със страните от ЕС

От днес: Говорим по-евтино със страните от ЕС

905

От днес ще говорим по-евтино със страните от Европейския съюз. От 15 май влиза в сила нова максимална цена за всички международни повиквания и SMS в рамките на общността. След тази дата цените на дребно за мобилни и фиксирани повиквания от една до друга държава в Европейския съюз не трябва да превишават 19 евроцента на минута.

Ценовият таван за кратко текстово съобщение в рамките на Съюза ще бъде 6 евроцента за съобщение

Новата регулация ще доведе до намаляване на цените на международните повиквания и кратките текстови съобщения за българските абонати. Максималните цени в български левове с ДДС не следва да превишават 0.445 лв. на минута за повиквания и 0.14 лв. на съобщение.

Ценовите ограничения ще важат за тарифи за потребители – физически лица. Новите правила за международни повиквания са предназначени да преодолеят значителните разминавания в цените, които съществуваха преди това между държавите членки.

Доставчиците на услугите, които ще променят прилаганите от тях цени за частни клиенти, следва да информират своите клиенти за това обстоятелство, като публикуват информация на страниците си в интернет и в магазините от търговската мрежа, както и по друг подходящ начин. Приложимите цени следва да се посочват в сключваните индивидуални договори с потребители.

Правилата ще се прилагат във всички 28 държави членки, считано от 15 май, а скоро и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.