Начало Новини Бизнес Лесен начин за ползване на данъчни облекчения от физическите лица препоръчва НАП...

Лесен начин за ползване на данъчни облекчения от физическите лица препоръчва НАП – Велико Търново

1018

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за деца по чл. 22в и данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) чрез своя работодател след подаване на декларация по образец в срок до 31 декември.

Това съобщиха от НАП – Велико Търново днес, като отбелязаха, че този начин е удобен за служителите и работодателите им, тъй като не се налага да подават годишни данъчни декларации, докато работодателите при годишното изравняване ще възстановят сумите, без да издават служебни бележки на персонала си.

Физическите лица могат да изберат начина за ползване на данъчните облекчения за своите деца и за деца с увреждания за 2016 година. Единият начин, който НАП препоръчва, е да бъде чрез работодателя по основното трудово правоотношение. Необходимо е само работникът или служителят да предостави на работодателя си декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за данъчното облекчение за деца и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за данъчното облекчение за деца с увреждания. Техен образец може да се намери на интернет страницата на НАП – nap.bg.

Вторият и по-трудоемък начин е чрез подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г. Към нея трябва да се приложи служебна бележка от работодателя за получените доходи и декларация за ползване на облекчение, а образец може да се намери на интернет страницата на НАП – nap.bg.

Данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Прилага се и декларация от другия родител, че няма да ползва намалението за 2016 г.

Данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 % или повече увреждане. Условията, при наличието на които може да се прилага облекчението, се декларират в образец 2006 на декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2016 г. няма да ползва намалението. И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.