Начало Новини Бизнес Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на...

Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново

898

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново отправя покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код  – 9059152, тук.

Срок за получаване на офертите – до 17:00 ч. на 08.12.2016 г.

Отваряне на офертите – 14:00 ч. на 09.12.2016 г.

За повече детайли, моля натиснете тук.