Начало Новини Криминална хроника Председателят на Окръжния съд в Хайделберг посети Съдебната палата във Велико Търново

Председателят на Окръжния съд в Хайделберг посети Съдебната палата във Велико Търново

964

Председателят на Окръжния съд в Хайделберг посети Съдебната палата във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Председателят на Окръжния съд в Хайделберг д-р Франк Бреде е гостувал във Великотърновския окръжен съд по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/.

Магистратът от провинция Баден-Вюртемберг се е срещнал с магистрати от Великотърновския окръжен съд, Районния съд в Горна Оряховица и с председателя на Великотърновския апелативен съд.

В рамките на срещата са били коментирани спецификите на отделните съдебни системи.

Административния ръководител на Апелативния съд Янко Янков е запознал госта с комуникациите между отделните съдилища в рамките на апелативния район и съдебния окръг, както и с взаимодействието между съдебната власт, медиите и широката общественост във Велико Търново.

Председателят на Окръжния съд в Хайделберг е проявил интерес към възможностите за отдалечен достъп до електронните досиета по дела, както и за наблюдаване на заседанията на Висшия съдебен съвет на живо, посредством онлайн-системи.

Той е отбелязал, че съдебната система в България е по-модернизирана, отколкото в Германия. Според него българската съдебна система е по-прозрачна и достъпна от тази във Федералната република, където взаимодействието с медиите и широката общественост е значително по-консервативно. Като пример е посочил, че в Германия не съществува практика за публикуване на съдебните актове в интернет, за разлика от България, в която това се прави от години.

Гостът е присъствал на заседания по първоинстанционни и въззивни дела.

През тази година ЕМСО за първи път организира обмен на опит между административни ръководители на съдилища от държавите-членки на Европейския съюз.