Начало Новини Общество Приемни дни с граждани ще правят в Окръжния съд във Велико Търново

Приемни дни с граждани ще правят в Окръжния съд във Велико Търново

1407

Приемни дни с граждани ще въведе новоизбраният председател на Окръжния съд във Велико Търново Теодорина Димитрова. Това стана ясно на днешния брифинг, на който официално бе представена от административният ръководител и председател на Апелативния съд Янко Янев.

Теодорина Димитрова е избрана от ВСС с впечатляващо мнозинство от 10 гласа. Тя встъпи в длъжност на 1 ноември, след като през май неуспешно бе проведен конкурс за овакантеното място на председател на ВТОС. През есента тази година тя се кандидатира за вакантния пост.

Съдия Димитрова има 20 години стаж в съдебната система. 15 от тях е работила в Районния съд в Горна Оряховица, а 6 г. е била негов заместник-председател. Работила е предимно  върху граждански дела и призна пред медиите, че „гражданското право си остава нейната любов“. От март 2015 до юни 2016 г. тя е била командирована в наказателната колегия в Апелативния съд във Велико Търново, където е била докладчик по тежки и знакови наказателни дела.

В управленската концепция, която съдия Димитрова е представила пред ВСС, основните акценти са свързани с предприемане на мерки за гарантиран достъп до правосъдие на гражданите, за преодоляване на недоверието на обществото към съдебната институция, за противодействие на корупцията и случаи на конфликт на интереси в системата. Съдия Димитрова ще насърчава електронните услуги за гражданите като интернет – кореспонденцията на страните по делата, изпращането на електронни призовки и съобщения, докато се изгради напълно единната система за управление на дела и се осигури е-управлението на процесите в правораздаването.

Новоизбраният председател има амбиция да прави регулярни общи събрания и семинари с колегите си от Окръжния и Апелативния съд, за да анализират правораздаването в двете институции и нови нормативни актове.

Заместник на съдия Димитрова ще бъде съдия Ивелина Солакова, която е от 10 години е съдия в Окръжен съд. Преди това е работила в съда в Горна Оряховица. Все още няма обсъждана кандидатура за другия заместник-председател на институцията, заяви съдия Димитрова. Това ще се обсъжда на предстоящото Общо събрание.