Начало Новини Образование Регистър на общинските детски градини и центровете за личностна подкрепа в региона...

Регистър на общинските детски градини и центровете за личностна подкрепа в региона въвеждат в града от 2017

832

Регистър за дейността на общинските детски градини и центровете за подкрепа и личностно развитие в региона въвеждат във Велико Търново от 2017 година. Това стана ясно след решение на Общинския съвет в града. Освен това, по време на редовното заседание, бяха приети официално и новите правила за отписване, записване и преместване на деца в детските граници на територията на община Велико Търново. Всички тези нормативни актове са създадени във връзка с новия Закон за училищното и предучилищно образование.

Съветничката от групата на ГЕРБ в ОбС Гергана Евтимова обясни, че новите правила са изцяло съобразени с текстовете на закона. „Този закон регламентира създаването на регистър, в който да бъде водена и систематизирана публична информация, включваща обстоятелства по актуалното състояние на всички детски градини и центрове за подкрепа, функциониращи на територията на община Велико Търново. В него ще бъдат вписани и условията и реда за водене, поддържане и достъп до информация в този регистър“, посочи още Гергана Евтимова. Тя подчерта и, че предложеният проект е изготвен от общинската администрация, като са изцяло изпълнени всички законови изисквания. Проведени са предварителни обществени консултации и документът е публикуван на сайта на Общината от един месец насам.

На днешната сесия бе приет и нов Правилник за устройството и дейността на Общинския детски комплекс във Велико Търново. „Центърът осъществява държавна и общинска политика за осигуряване на общността подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите и изявите им в областта на науките, технологиите, изкуството и спорта. Центърът е приемник на Общинския детски комплекс, основан през 2000 година и обединява Центъра за работа с деца, Центъра за ученическо, техническо и научно творчество и ученическата спортна школа“, отбеляза още Гергана Евтимова като допълни, че новият правилник също е въведен заради новите текстове на Закона за образованието.