Начало Недвижимост Отдава Обявиха търг за отдаване под наем на помещения в центъра

Обявиха търг за отдаване под наем на помещения в центъра

1316

Регионалната здравна инспекция във Велико Търново обяви търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в центъра на града. Отдават се следните части от недвижим имот (публична държавна собственост на РЗИ – Велико Търново) с адрес Велико Търново, ул. „Васил Левски“ №6: помещения с предназначение за здравни и социални услуги, за административни нужди или за складови помещения. Имотите се предлагат при упоменати начални месечни наемни цени:

  • помещение №402 с площ 20.29 кв.м. при начална цена от 109.00 лв.
  • помещение №404 с площ 16.94 кв.м. – 85.00 лв.
  • помещение №405 с площ 10.46 кв.м. – 52.00 лв.
  • помещение №406 с площ 11.83 кв.м. при начална наемна цена 59.00 лв.
  • помещение №407 с площ 13.65 кв.м. при цена, започваща от 68.00 лв.
  • помещение №410 с площ 16.53 кв.м. – 111.00 лв.
  • помещение №412 с площ 16.15 кв.м. – 109.00 лв.
  • складово помещение №1 с площ 2.44 кв.м. с начална цена 12.00 лв.
  • складово помещение №2 с площ 2.52 кв.м. – 12.00 лв.

Търгът ще се проведе на 04.01.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на РЗИ. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на началната наемна цена за съответното помещение.

До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Цена на тръжната документация – 40 лв.

Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново (ул. “Никола Габровски” 23, стая 204) до 17:00 ч. на 30.12.2016 г. Огледи се извършват всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:30 ч.

Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 30.12.2016 г. в Звеното за административно обслужване на РЗИ. За допълнителна информация: тел. 0878-479-333.