Начало Новини Бизнес Велико Търново е в челните места в страната по ниска безработица

Велико Търново е в челните места в страната по ниска безработица

1070

Велико Търново е в челните места в страната по ниска безработица. Равнището на безработицата през изминалия месец в областния център е 3.7 процента, което е сред най-ниските в страната. Слаб  ръст на безработицата отчете  за ноември Бюрото по труда във Велико Търново. 2,442 души са регистрираните безработни на борсата в общините Велико Търново, Елена и Златарица, съобщи директорът на Бюрото по труда в страта столица Обрешко Нечев. 1584 от тях са в най-голямата община.

От рисковите групи на пазара на труда регистрираните безработни жени са 56.8 процента. Безработните младежи до 29 години са 16.6 процента от общия брой, а незаетите над 50-годишна възраст през ноември са 35.8 процента, сочи статистиката на Бюрото. Свободните работни места в края на ноември в Бюрото по труда в старата столица са 592, което е с 64 по-малко от предходния месец. От тях 332 са по схеми на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година”.

За едно работно място средно през ноември са се конкурирали трима безработни, при двама за предходния месец, съобщи още Обрешко Нечев. Като част от политиката за насърчаване на заетостта през месеца 36 безработни лица са включени в програми за заетост и обучение и 41 лица в мерки за заетост. Работилите общо по програми и мерки са 164 души.

В заетост по схема “Младежка заетост“ от ОП “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ са включени 8 младежи до 29 – годишна възраст, в схема “Обучения и заетост“ – 4 безработни. В Грантова схема “Ново работно място“ са включени  7 безработни лица.