Начало Новини Бизнес Търново е с готовност да започне обектите по инвестиционната си програма

Търново е с готовност да започне обектите по инвестиционната си програма

971

Община Велико Търново е в пълна готовност да започне реализация на одобрената си инвестиционна програма с проекти по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020, според планираните етапи. Това заяви кметът Даниел Панов пред министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и експерти от ЕК. Даниел Панов участва в шестото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР, което се проведе в Плевен. Отчетена бе подготовката на общините да изпълнят одобрените си инвестиционни програми според етапите, приет бе и окончателният доклад за изпълнение на европейската програма.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново включва проекти на стойност от 43 милиона лева, които ще се финансират по Приоритетна ос №1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. „39-те големи града от първо до трето нива посрещнахме много сериозно новите отговорности, които вече имаме като междинни звена. Чрез публични процедури избрахме най-приоритетните обекти от нашите интегрирани планове. Изготвихме добри инвестиционни програми, които бяха одобрени от Управляващия орган. До 31 юли успяхме да подготвим и подадем към междинните звена проектни предложения на стойност над 50% от бюджетите ни. В момента приключваме оценката на проектите и паралелно с това готвим процедурите за избор на изпълнители. В същата готовност са и 28-те по-малки градове от четвърто ниво”, заяви Даниел Панов, който е и председател на УС на НСОРБ. Той увери представителите на Управляващия орган и на Европейската комисия, че от страна на бенефициентите има пълна мобилизация за стартиране на строителството в първите възможни срокове след оценката и одобряването на проектните предложения.

Панов подчерта, че взаимодействието между общините, Управляващия орган, МРРБ и министър Павлова е много добро и доказателство за това е изпълнението на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. „Реновираните училища, пътища, площади, паркове и подобрената градска среда не са просто квадратни метри обновена площ. Това са инвестиции, които дават ново лице на нашите градове и шанс за по-добър живот на нашите граждани. Специални адмирации изказваме за министър Лиляна Павлова и заместник-министър Деница Николова, които, заедно с техните екипи, бързо и винаги компетентно реагират на нашите предложения и сигнали за проблеми”, каза още Даниел Панов.

Доизграждането на магистрала „Хемус” до Велико Търново остава водещ приоритет на правителството, обяви министър Павлова. Тя посочи, че се разглеждат оферти за участъка „Ябланица – Боаза”, а за лотовете до разклона „Плевен – Ловеч” и до Велико Търново върви тръжна процедура за избор на проектант за трасето. Вече са готови идейният проект и парцеларните планове, а отчуждаването на земите може да започне още през 2018 г., стана ясно по време на заседанието. Амбицията е АМ „Хемус” да се строи от двете страни и да се съедини при Велико Търново.