Начало Новини Бизнес Търновска област е на 15-то място по заплати

Търновска област е на 15-то място по заплати

816

754 лв. е била средната брутна работна заплата в област Велико Търново през третото тримесечие, сочат данните на Териториалното статистическо бюро. Тя е само с 2 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но със 187 лв. по-ниска от средната за страната (941 лева). В сравнение с останалите области по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 15-то място, отчитат експертите на статистиката.

Средното месечно възнаграждение за юли 2016 г. в областта е 758 лв., за август – 740 лв. и за септември – 765 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през третото тримесечие спрямо предходното второ на 2016 г. – с 21.2%, е регистрирано в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения ”, а най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти ” – с 6.2%, показват цифрите.

През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 4.7% спрямо третото тримесечие на 2015 г.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение са получили наетите в Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 1 115 лева.

И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в „Хотелиерство и ресторантьорство” – 457 лева, следвани от „Административни и спомагателни дейности” – 521 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.7%, а в частния сектор – с 4.1 на сто.