Начало Новини Здраве Търсят причините за влошеното качество на минералната вода в курорта Вонеща вода

Търсят причините за влошеното качество на минералната вода в курорта Вонеща вода

1075

352 проверки в обекти с обществено предназначение и 52 инспекции във връзка със стоки и дейности със значение за здравето са извършили през месец ноември експертите от дирекция „Обществено здраве” в РЗИ – Велико Търново. Издадени са 42 предписания.

Две са били населените места през отчетния месец, в които е имало режим на водата. Безводие е тормозило жителите на еленските села Майско и Усои. След изследвани проби на питейната вода търновските експерти са установили превишение на нитратите в свищовското село Козловец. Във великотърновското село Габровци пък местен водоизточник е дал положителна проба по показател коли титър.

Изготвено е уведомително писмо до кмета на Община Велико Търново за установените лоши микробиологични резултати и за необходимостта от извършване на проучване относно причините, довели до възникване на отклонението в качеството на минералната вода от находище „Вонеща вода”. Това е наложително с цел недопускане опасност за живота и здравето на населението в резултат от нейното ползване. Находището е отдадено на концесионер.