Начало Обяви Търсят се електротехници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения

Търсят се електротехници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения

1402

Дирекция „Бюро по труда“ – Павликени
Номер и дата на заявката: 30 / 01.02.2016 г.
Срок на валидност на заявката: 01.05.2016 г.

Място на работата: Насeлено място към общ. Павликени, обл. Велико Търново
Наименование на длъжността: 7411-2003 – Електротехник, промишлено предприятие
Вид трудов договор: Безсрочен

Работно време (продължителност): 8 часа
Брой на свободните работни места: 2
Дата, от която работното място е свободно: 01.02.2016 г.