Начало Новини Образование Учители и ученици от 6 страни гостуваха в Горна Оряховица

Учители и ученици от 6 страни гостуваха в Горна Оряховица

920

Учители и ученици от Белгия, Германия, Франция, Испания, Швеция и България гостуваха в Община Горна Оряховица в рамките на проект по програма „Еразъм +” на СУ „Георги Измирлиев”. Гостите бяха посрещнати в Гербовата зала от заместник-кметовете Николай Георгиев и Йорданка Кушева, които приветстваха участниците в проекта  и ги запознаха накратко с историята на Горна Оряховица и с настоящото развитие на града. Гостите също разказаха за градовете от които идват и за училищата, които представляват, както и за професионалните направления, които се изучават в тях. В края на гостуването в Общината, гостите получиха символични подаръци, свързани с историята и традициите на региона и България.

Проектът „Иновативно европейско сливане на „Информация, комуникация и технологии“ и „Зелена енергия“ стартира през септември 2016 г.. По него СУ „Георги Измирлиев” си партнира с 5 европейски държави по програма Еразъм + в ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Проектът е насочен към подготовка на ученици и учители в областта на информационните и комуникационни технологии, както и към повишаване мотивацията на учениците да изучават математика, технологии, физика, химия, биология и инженерни дисциплини. Едновременно с това ще се задълбочат знанията за произвеждане и използване на „Зелената енергия“ – възобновяеми енергоизточници, обсъждане на настоящото ситуация и начини тя да се промени.

Работен език на проекта е английският. Използването на език, различен от майчиния ще подобри техните комуникативни умения, необходими за глобализираното общество. Учениците ще повишат знанията си за Европа и страните членки на Европейския съюз, като на практика ще се почувстват като част от обединена Европа. Учителите като част от европейската мрежа ще обменят педагогически опит.
Дейностите по проекта са насочени към обмен на ИКТ умения, иновации, креативност, както и към намаляване на въглеродния отпечатък, чрез представяне и развитие на „Зелената енергия“ чрез ИКТ. Ще се повиши осведомеността за факта, че устойчивите енергийни решения трябва да бъдат широко използвани, ако искаме да запазим нашата планета за бъдещите поколения.

С участието си в проекта партньорите ще бъдат мотивирани и осведомени за необходимостта от работа по международни проекти за подобряване на местната и глобална обстановка. Сътрудничеството на европейско ниво ще увеличи шанса на всеки да бъде успешен.

Учителите ще използват ИКТ на професионално ниво, ще усъвършенстват използвано на чужд език, ще разменят педагогически идеи и методи на преподаване. Учениците ще усвоят ИКТ умения, които ще им послужат при реализацията им на пазара на труда, ще получат знания за „Зелената енергия“ и използването и за ограничаване на процеса на глобално затопляне.

Първата работна среща по проекта се проведе през октомври 2016, в гр. Алтер, Белгия. Срещата в България е първата с участието и на ученици от всички държави. По време на гостуването в Горна Оряховица от 13 до 17 март, са предвидени дейности, свързани с основните цели на проекта, както и различни игри за по-добро опознаване, развитие на комуникационни умения, запознаване с историята, традициите, обичаите и красотите на България и на региона.