Начало Новини Местни Тържество по случай десетилетието на АС – Велико Търново

Тържество по случай десетилетието на АС – Велико Търново

1246

Навършиха се десет години от създаването на Административен съд Велико Търново. Събитието беше отбелязано с официална церемония, удостоена с присъствието на представители на съдебната власт и адвокатурата, на държавната и местната власт, университетски преподаватели, представители на администрации и институции.

Присъстващите изпълниха залата за наблюдение на АВС „Звук и светлина“, където на фона на величествената гледка бяха приветствани от председателя на Административен съд Велико Търново – Георги Чемширов. Административният ръководител припомни ключови моменти за съдебната институция от 2007 г. насам и направи ретроспекивен преглед на значимите събития за периода. По думите на Чемширов фактите говорят за добре свършена работа и показват, че създаването на системата от специализирани съдилища е имало смисъл. В тази връзка изтъкна, че българското административно правораздаване е на трето място по бързина на съдобпроизводството в целия Европейски съюз и нашата страна никога не е била критикувана от европейски институции за дейността на административните съдилища.

Специално място беше отделено на магистратите и съдебните служители, работещи в Административен съд Велико Търново, към които председателят изказа благодарности за отговорното и всеотдайно отношение към задълженията им.

Думата беше предоставена и на първия председател на Административен съд Велико Търново – съдия Марияна Микова-Лазарова, която емоционално в краткото си слово изрази гордостта си от постигнатите резултати, въпреки немалкото трудности.

Поздравления и благопожелания бяха отправени към ръководството, магистратите и съдебните служители от част от официалните гости в лицето на инж. Панов – кмет на Община Велико Търново, инж. Йоцов – областен управител на Област Велико Търново, проф. Бонджолов – ректор на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, проф. Сивков – декан на юридическия факултет при ВТУ, съдия Янев – председател на Апелативен съд Велико Търново, адв. Стасинопулу – заместник-председател на Адвокатския съвет на Великотърновска адвокатска колегия, съдия Чалъкова – председател на Районен съд Велико Търново и на финала обръщение беше поднесено от съдия Стоева – член на Конституционния съд на Република България.

В Катедралния храм „Рождество Богородично“ беше отслужен църковен богослов, а след обща снимка на присъстващите на фона на старопрестолната панорама, събитието приключи със стилен коктейл.

По повод годишнината в Административен съд Велико Търново бяха получени множество поздравителни адреси и обръщения.