Начало Новини История 16 април – Ден на Българската Конституция и празник на юриста

16 април – Ден на Българската Конституция и празник на юриста

1305
Факсимиле от Търновската конституция
Факсимиле от Търновската конституция

С Учредителното събрание във Велико Търново (10 февруари 1879 – 16 април 1879 г.) се поставя началото на парламентарния живот в освободена България. То е свикано на основание чл. 4 на Берлинския договор и в него участват 229 депутати (по избор, по право и назначени). Вместо препоръчания от Берлинския конгрес Органически устав, народните представители изработват Търновската конституция, която подписват на 16 април 1879 г. Състои от 169 члена, подредени в 22 глави.

 

Герб на Княжество България, 1879 г.
Герб на Княжество България, 1879 г.

 

Тя провъзгласява Третата българска държава за конституционна монархия с еднокамарен парламент. С нея са утвърдени гербът и националният флаг – символите на възстановената държавност. Основният български закон предвижда разделение на трите основни власти – законодателната, изпълнителната и съдебната. Според чл. 85 „Представителството на Българското Княжество се заключава в Народното събрание, което бива: “Обикновено и Велико”. Парламентът заедно с княза получава правомощията на законодателната власт. По нареждане на монарха министрите внасят законопроектите в Народното събрание, а след гласуването им те подлежат на утвърждаване от княза. Според чл.8 на Търновската конституция лицето на княза е „свещено и неприкосновено”, а това положение го освобождава от всякаква гражданска и наказателна отговорност. Основният закон позволява на монарха да разпуска Народното събрание, да уволнява неудобните му министри и по такъв начин да манипулира правителството и парламента.

Княз Александър Йозеф фон Батенберг
Княз Александър Йозеф фон Батенберг

Още на следващия след приемането на конституцията ден – 17 април 1879 г., Учредителното събрание започва да работи като Първото велико народно събрание с една задача – избор на държавен глава.  Петербург предлага 22-годишния подпоручик и немски принц Хесенски, Александър Йозеф фон Батенберг. На 26 юни 1879 г. княз Александър полага клетва пред Великото народно събрание. На 5 юли той назначава първото българско правителство, ръководено от консерватора Тодор Бурмов. Така започва новата българска история. С измененията на Търновската конституция през 1893 г. и 1911 г. се намаляват правата на Народното събрание и се засилва монархическата власт. На 4 декември 1947 г. VI-то Велико народно събрание заменя Търновската конституция с Конституция на Народна република България.

По предложение на Съюза на юристите в България и с Решение № 56/ 12.03.1991 г. на Министерски съвет денят е обявен за ден на Конституцията и юриста. С Решение № 879/ 16.12.2010 г. на Министерски съвет този ден е обявен и за професионален празник и на съдебните служители.

Честит професионален празник на всички юристи и съдебни служители!