Начало Новини Бизнес 221,000 лв. е печалбата на търновските общински търговски дружества за деветмесечието

221,000 лв. е печалбата на търновските общински търговски дружества за деветмесечието

752

221,000 лв. е печалбата на осем от деветте общински търговски дружества във Велико Търново за деветмесечието. Постигнатите финансови резултати за периода са : „Обредни дейности“ ЕООД – 7,000 лв. „Царевград Търнов“ ЕООД – 31,000 лв. „Инвестстрой-92″ ЕООД – 2,000 лв.; „Медицински център за рехабилитария и спортна медицина І“ ЕООД – 3,000 лв.; „Общинско дружество Паркинги и гаражи“ ЕООД – 57,000 лв.; „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД – 9,000 лв.; Специализираната болница по белодробни заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – 56,000 лв.; „Център за психични заболявания – Велико Търново” ЕООД – 56,000 лв.

За 9-месечието на 2016 г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% общинска собственост е положителен в размер на 180,000 лв., отчитат от общинската администрация в Старата столица. За предходния период на 2015 г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил отрицателен – минус 603,000 лв.

През 2016 г. общо разходите на търговските дружества са в размер на близо 9.5 млн.лв. За 2016 г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2015 г. с 686,000 лв. С 834,000 лв. е намаляла загубата на всички общински търговски дружества през изминалото деветмесечие.

Общите краткосрочни задължения на общинските търговски дружества във Велико Търново са в размер на 4,670.000 лв. за 2016 г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2015 г., като са намалели с 425,000 лв.