Начало Новини Околна среда Три нерегламентирани сметища са установени в общината през ноември

Три нерегламентирани сметища са установени в общината през ноември

993

Три нерегламентирани сметища са установени във Великотърновска община през ноември. Това се е случило след постъпили сигнали от граждани в Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица, поясни експертът по връзки с обществеността в Инспекцията Милка Асенова.

Обектите са се намирали в землищата на селата Леденик и Шемшево, и на град Дебелец. „Проверки на място установиха, че сигналите са основателни и бяха дадени предписания на кметовете за тяхното почистване. При последващи проверки е установено, че предписанията са изпълнени“, допълни Милка Асенова. През ноември е проверен и сигнал от Областния управител на област Габрово за нарушения при извършване на сеч в местност над кв. „Нова махала“ на града. „Извършена е съвместна проверка с представител на Басейнова дирекция (БД) – Плевен. Установено е, че имотите, в които се извършва сечта, не попадат в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. За установеното нарушение – засипване на дере в района, Басейнова дирекция ще предприеме съответните административни мерки по реда на Закона за водите“, посочи експертът.

Тя отбеляза и, че през миналия месец, след сигнал, подаден от гражданин за силно запенване на река Янтра при моста на село Крушето, е извършена незабавна проверка. Взета е водна проба, която е анализирана и получените резултати показват, че няма замърсяване на водата. „Извършена е проверка и на цех за оползотворяване на маслени утайки в село Куцина, тъй като от дейността се продуцират отпадъчни води. Не са констатирани нарушения или директно заустване в река Янтра и нейни притоци“, обясни Милка Асенова.