Начало Новини Благотворителност 75 бедни ще получават топъл обяд във Велико Търново

75 бедни ще получават топъл обяд във Велико Търново

781

Отново увеличават капацитета на обществената трапезария във Велико Търново, информират от общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване”.

От социалната услуга, осигурена от Общината в подкрепа на хората в затруднено и неравностойно положение, вече ще могат да се възползват 75 вместо 65 бенефициенти. Всеки работен ден те получават топъл обяд – супа, основно ястие и хляб. Финансирането е осигурено от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Новият договор, който е в сила от 3 октомври, предвиждаше от услугата да могат да се възползват 65 бенефициенти. Поради засиления интерес и ръста на подадени заявления от Фонда предоставиха възможност за увеличаване на броя на подпомаганите лица. За целта е сключен анекс, влязъл в сила от 1 ноември и с продължителност до 31 декември 2016 г.

Услугата „Обществена трапезария” се изпълнява от Домашния социален патронаж в Дебелец. Целите са подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които по обективни причини не могат да си я осигурят сами. Бенефициентите получават дневните си порции всеки ден от понеделник до петък в сградата на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново, която се намира на ул. „Никола Габровски” №23. Работното време на бившата столова е от 11:00 до 13:00 ч. Социалната услуга е достъпна за следните категории бенефициенти, всеки от които трябва да е с постоянен адрес в старопрестолния град или населените места от общината: жители без доходи и близки, които да се грижат за тях; хора и семейства, чиито доходи са по-ниски от диференцираните минимални прагове, заради което получават месечни помощи по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; самотно живеещи лица, които получават минималните видове пенсии; скитащи и бездомни хора, включително деца.

Всеки, който желае да бъде включен към потребителите на обществената трапезария, следва да подаде декларативно заявление в сградата на Община Велико Търново.