Начало Новини Бизнес 775 лева е била средната заплата във Великотърновска област за четвъртото тримесечие...

775 лева е била средната заплата във Великотърновска област за четвъртото тримесечие на миналата година

981

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение във Великотърновска област към края на декември 2016 г. намаляват с 2.1% спрямо края на септември 2016 г., и са 70.3 хиляди. Това сочат предварителните данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”.

Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство ” – с 2 5.9% и „Строителство” – със 7.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 13.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.9 и 14.6%.

В края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.2 хил., или с 1.8% повече в сравнение със същия период на предходната година ( декември 2015 г. ) , като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство ” и „Преработваща промишленост” – общо с 1.0 хиляди. В процентно изражение най-значително увеличение е регистрирано в „Други дейности ” – с 25.2%.

В края на четвъртото тримесечие на 2016 г. в частния сектор са работили 68.2% от всички наети в област Велико Търново. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. в областта е 774 лв., за ноември – 764 лв. и за декември – 787 лева. През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в областта е 775 лв. и е с 21 лева по-висока спрямо предходното тримесечие.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие спрямо предходното трето на 2016 г. – с 13.6%, е регистрирано в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения”, а най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Добивна промишленост ” – с 15.1%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 5.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения ” – с 45.5 % и „Операции с недвижими имоти ” – с 20.9 %.