Начало Исторически музей – Бяла черква

Исторически музей – Бяла черква

Първите стъпки на музейното дело в Бяла черква откриваме в дейността на нашите възрожденски деятели – поети, книжовници, учители, духовници и революционери. Още в предосвобожденските години се заражда интересът на много родолюбиви българи към събиране, проучване и запазване на старини.

От 1928 година датират сведенията за създаване на музейна сбирка към Белочерковското читалище „Труд”, в която започват да постъпват археологически, етнографски, нумизматични предмети, книги и ръкописи. Развитието на музейното дело в селището през първата половина на XX век е свързано с всеотдайната работа на десетки родолюбци, благодарение на които се формират отделите и се обогатяват музейните фондове.

На 16 октомври 1956 година в Бяла черква тържествено е открита Къща-музей „Цанко Церковски” и включена в националната музейна мрежа. Тази година бележи началото на развитието на музейното дело като държавна институция. На 7 май 1976 година по повод 100-годишнината от Априлското въсдтание и обявяването на Бяла черква за град е създадена общоисторическата експозиция за революционното и стопанско минало на Бяла черква. Няколко години по-късно, през октомври 1983 година отваря врати и Къща-музей „Райко Даскалов”, а през 1985 година музейното дело в града бележи постижение в развитието си с откриването на единствената по рода си във Великотърновски регион Природонаучна музейна сбирка „Към природата с любов”.

Днешният Исторически музей – Бяла черква научен и културно-просветен институт, чиито основни функции са: събиране, документиране, опазване, изследване и популяризиране на паметниците на културата на територията на селището и съхранява във фондовете си над 16,000 музейни единици.

Структурата на музея включва следните отдели и филиали: Археология, Етнография, История на България ХV – XІX в., Нова и най-нова история, художествен и Природа. Филиали на Исторически музей-Бяла черква са : Къща-музей „Цанко Церковски” и Къща-музей „Райко Даскалов”.

Музейният комплекс в Бяла черква включва пет музейни експозиции с различен профил, представени в различни сгради:

– Историческа експозиция и художествена галерия
– Къща-музей „Цанко Церковски”
– Къща-музей „Райко Даскалов”
– Природонаучна експозиция
– Етнографска експозиция

Музеят извършва и екскурзоводско обслужване в историческата църква „Св. Димитър”, до историческата местност „Черничака”, местността „Славееви гори” с паметника на гроба на Цанко Церковски и до всички паметници и паметни места в селището, посветени на Бачо Киро и участниците в Априлското въстание през 1876 г.

За контакти:

Исторически музей – Бяла черква
ул. “Цанко Церковски” № 6
Бяла черква 5220

тел.:    061-34-25-33
моб.:   0886-259-338
моб.:   0879-313-345

email: muzei_bcherkva@abv.bg
URL:     museumbcherkva.com