Начало Новини Криминална хроника Апелативният съд върна за ново разглеждане делото за отвличане и опит за...

Апелативният съд върна за ново разглеждане делото за отвличане и опит за убийство на жена от Търговище

918

Със свое решение тричленен състав на Апелативен съд – Велико Търново отмени изцяло присъда, постановена от Окръжен съд Русе и върна делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, съобщават от Апелативен съд.

На 16 юни 2016 година Окръжен съд – Русе осъди на 12 години затвор Славомир Стоичков от Търговище за опит за убийство на приятелката му Невена. Той е признат за виновен за това, че на 10 юни 2015 година отвлякъл 24-годишната Невена Р., закарал я в русенското село Писанец, където направил опит да я убие. За отвличането състав на Окръжен съд – Русе е осъдил Славомир Стоичков на 5 години лишаване от свобода. Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 9 юни 2015 година в град Търговище откраднал лек автомобил „Ауди А3” на стойност 2000 лева, използвайки сила. В последствие превозното средство било изоставено без надзор в с. Писанец. Подсъдимият е осъден на 5 години лишаване от свобода и лишен от право да управлява МПС за срок от 8 години.
На Славомир Стоичков е определено едно общо наказание измежду наложените за трите отделни престъпни деяния, а именно най-тежкото от тях – 12 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затворническо заведение от закрит тип. Към него е присъединено и наказанието 8 години лишаване от право да управлява МПС.

Славомир Стоичков е осъден да заплати на пострадалата Невена Р. Р. сумата от 20 000 лева като обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди.

Делото в Апелативен съд Велико Търново е образувано по протест на Окръжна прокуратура Русе и въззивни жалби от подсъдимия и частния обвинител и граждански ищец.
Състав на Великотърновски апелативен съд е разгледал делото в открито заседание на 17 октомври и го е обявил за решаване. След като са се запознали с оплакванията в протеста и жалбите, с доказателствата по делото и като са изслушали становищата на страните в съдебно заседание, съдиите от Апелативния съд са извършили цялостна проверка на атакуваната присъда. В хода и е установено, че е допуснато съществено процесуално нарушение. В листите на мотивите към първоинстанционната присъда в Окръжен съд Русе липсват мотиви по третото обвинение, както и мотиви относно определянето на общото наказание. Липсват и мотиви относно неприлагането на разпоредбата на чл. 58, б „а” от НК по първото обвинение, свързано с това, че се касае за опит. При сравняване на публикуваните на електронната страница на ОС-Русе мотиви с тези, приложени в кориците на делото е установено, че в последното липсват три от страниците. Това води до невъзможност да се проследи как е формирано съдийското убеждение, като липсата на фактически и задълбочен правен анализ, липсата на собствени съждения по установената фактическа обстановка, оценка на противоречията, съответно изводи защо едни доказателства се приемат, а други отхвърлят, води до един тежък порок на постановения съдебен акт. Според състава на Великотърновски апелативен съд, този порок няма как да бъде отстранен от въззивната инстанция независимо от становищата на страните.

„Атакуваният съдебен акт е изцяло в разрез с авторитета на съдебния орган, който го е издал, поради което е наложителна неговата цялостна отмяна и разглеждане на делото от друг съдебен състав на Русенския окръжен съд, при което да се вземат мерки за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения”, се посочва в мотивите към решението на ВТАС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.