Начало Работа Предлага Всички вакантни работни места, обявени от Дирекция „Бюро по труда“

Всички вакантни работни места, обявени от Дирекция „Бюро по труда“

1808

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ – В. ТЪРНОВО КЪМ 31.10.2016 Г.
Бр. незаети Длъжност Образование
1 2622-5001/Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни дейности и архиви
1 8182-2004/Огняр Средно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (параджия-огняр/твърдо гориво)
2 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Основно
6 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Основно
2 2221-5007/Медицинска сестра за социални дейности Висше / Медицински сестри и здравни грижи
3 7222-3011/Шлосер Средно
2 8343-2002/Кранист (подвижен) Основно
3 7132-1001/Бояджия, стоманени конструкции Основно
2 7223-3004/Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление Основно
3 7223-2036/Оператор, гилотина за разкрояване (метал) Средно
2 7543-3004/Инспектор, качество на производствените процеси Средно
1 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
1 5223-2001/Продавач-консултант Средно
1 2144-6049/Машинен инженер Висше / Машиностроене, металообработване и металургия (студена обработка на металите и други специалности)
1 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно
4 9329-0013/Манипулант, промишлеността Основно
10 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Средно
5 8211-2002/Машинен оператор, монтажен конвейер Средно
1 7412-2009/Електромонтьор Средно
3 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно
5 9312-0003/Работник, строителството Средно
2 8342-2002/Машинист, еднокофов багер Средно
3 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини Средно
1 3123-3001/Технически ръководител, строителство Средно / Строителство и строително инженерство
1 7231-2003/Механик, гараж за транспортни средства Средно
2 8343-2001/Кранист Средно
2 8342-2001/Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери) Средно
6 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини Средно
2 8342-2005/Машинист, валяк Средно
2 7114-2001/Арматурист Средно
2 8332-2008/Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона Средно
2 7214-2007/Монтажник, метални конструкции Средно
2 4321-2014/Склададжия Средно
2 8342-2004/Машинист, булдозер Средно
4 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (може и средно-общо образование)
2 7412-2009/Електромонтьор Висше / Електротехника и енергетика
3 8160-2031/Машинен оператор, производство на захарни изделия Основно
1 7233-2032/Шлосер-монтьор Средно
1 2144-6013/Инженер, механик Висше / Машиностроене, металообработване и металургия
1 7212-1001/Заварчик Средно
1 7215-2003/Екструдерист Средно
1 4224-2001/Рецепционист, хотел Средно
1 8343-2001/Кранист Средно
5 5131-2004/Сервитьор Средно
1 1411-3002/Управител, хотел Висше
1 7223-2016/Боргвергист Средно
1 3313-3001/Счетоводител, оперативен Висше
1 7322-2024/Машинен оператор, печатарство Средно
1 1321-6007/Ръководител, отдел в промишлеността Висше
1 1321-5004/Началник, цех Висше
1 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Средно
3 7549-2005/Лаборант Средно
1 7322-2029/Оператор, зареждач на роли Средно
1 3131-3031/Енергетик Средно
1 7211-1001/Леяр Средно
5 9622-0001/Общ работник Основно
18 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Основно
1 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Основно
3 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил Средно
1 7412-2009/Електромонтьор Средно
1 7223-1015/Стругар Средно
4 9321-0001/Пакетировач Средно
18 8153-2004/Машинен оператор, шиене Основно
2 5120-2003/Помощник-готвач Средно
2 3119-3024/Технолог, облекло Висше / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия,Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и кожени изделия
2 9329-0018/Общ работник, промишлеността Основно
5 7223-3002/Настройчик, машинни инструменти Средно
5 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно
4 9329-0009/Зареждач, промишлено производство (ръчно) Средно
12 9321-0006/Опаковач Основно
3 9213-0004/Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Средно
10 8152-2018/Оператор, тъкачен стан Основно
2 5131-2004/Сервитьор Средно
3 7211-2030/Дозировач Средно
7 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно
5 8160-2034/Машинен оператор, хлебни изделия Средно
4 8152-2018/Оператор, тъкачен стан Средно
2 4321-2014/Склададжия Средно
5 9329-0018/Общ работник, промишлеността Основно
4 5131-2004/Сервитьор Средно
3 5120-2001/Готвач Средно
5 8151-2010/Машинен оператор, размесване на текстилни влакна Средно
2 7127-2004/Монтьор, топлофикационни съоръжения Средно / Електротехника и енергетика
4 9312-0003/Работник, строителството Основно
9 9329-0010/Зареждач, материали и полуфабрикати Основно
5 8153-2004/Машинен оператор, шиене Основно
1 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно
1 3116-3016/Технолог, технология на пластмасите Средно
3 8182-2005/Оператор, парни и водогрейни съоръжения Средно
15 7512-1021/Работник, сладкарско производство Основно
3 5414-3010/Сътрудник, охрана Средно
2 2151-6002/Инженер, енергетик Висше / Електротехника и енергетика
1 5223-2001/Продавач-консултант Средно
1 5223-2001/Продавач-консултант Средно
3 8211-2014/Монтажник, промишлено оборудване Средно
4 8153-2004/Машинен оператор, шиене Основно
1 5223-2001/Продавач-консултант Средно
1 8131-3064/Оператор, сепаратор (химически и други сродни на тях процеси) Средно
10 9622-0001/Общ работник Основно