Начало Новини Околна среда Глоби за 42 хил. лв. наложи РИОСВ – Велико Търново

Глоби за 42 хил. лв. наложи РИОСВ – Велико Търново

971

Глоби за лошо управление на отпадъците за 42 хил .лв. наложиха екоинспекторите от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите във Велико Търонво. 592 проверки са извършили специалистите от началото на годината до момента. 375 от тях са планови проверки на обекти за контрол по изпълнение на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, на дружества, които притежават разрешителен документ за дейности по третиране на отпадъци, на лечебни заведения, на общински администрации и общински депа за твърди битови отпадъци. 217 са извънредните проверки  за изпълнение на дадени предписания, по сигнали и жалби, по постъпили заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци, по писма на други институции, по заповед на министъра на околната среда и водите, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Съставени са 25 акта за установени административни нарушения. Най-често срещаните нарушения са неводене на отчетност по отпадъците, изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, нерегламентирано третиране на отпадъци.

Повече от 20 нерегламентирани замърсявания с растителни, битови и строителни отпадъци са почистени след проверките на екоинспекторите. На отговорните лица и институции са издадени предписания. В резултат на това, дружествата привеждат своята дейност в съответствие със законодателството по управление на отпадъците.