Начало Новини Бизнес НССЗ представя пред пчелари възможностите за кандидатстване по 6.1 и 6.3

НССЗ представя пред пчелари възможностите за кандидатстване по 6.1 и 6.3

882

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ – Териториален областен офис Стара Загора) и Тракийски университет – Стара Загора ще проведат съвместна информационна среща-семинар за пчелари на 17 ноември 2016 г. Събитието ще се проведе във Велико Търново, в залата на Регионална здравна инспекция от 10:00 ч.

На семинара проф. д-р Иванка Желязкова, Тракийски университет – Стара Загора ще представи на присъстващите основните проблеми и изисквания при храненето на пчелните семейства.

Експертите от териториалния областен офис на НССЗ във Велико Търново ще разяснят различните възможности за подпомагане на пчеларите през програмния период 2014 – 2020 г. Насоки за изпълнение на одобрени бизнес планове по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3. “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Проф. д-р Иванка Желязкова и експертите от ТОО на НССЗ в град Велико Търново ще проведат демонстрация на земеделски стопанин в пчелин, намиращ се в период на преход към биологично пчеларство.

П Р О Г Р А М А

09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 11:30 Основни проблеми и изисквания при храненето на пчелните семейства
Лектор: Проф. д-р Иванка Желязкова, Тракийски университет – Стара Загора
11:30 – 11:45 Пауза
11:45 – 12:30 Основни проблеми и изисквания при храненето на пчелните семейства
Лектор: Проф. д-р Иванка Желязкова, Тракийски университет – Стара Загора
12:30 – 13:30 Възможности за подпомагане на пчеларите през програмния период 2014 – 2020 г. Насоки за изпълнение на одобрени бизнес планове по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3.“Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Лектори: Експерти от териториалния областен офис на НССЗ във Велико Търново
13:30 – 14:00 Придвижване до пчелина в град Велико Търново
14:00 – 14:45 Демонстрация в пчелин на земеделски стопанин Величко Тодоров, гр. Велико Търново намиращ се в период на преход към биологично пчеларство
Лектор: Проф. д-р Иванка Желязкова, Тракийски университет – Стара Загора и експерти от ТОО на НССЗ във Велико Търново
14:45 Закриване на семинара