Начало Новини Омбудсманът Диана Ковачева организира приемни за граждани в областта

Омбудсманът Диана Ковачева организира приемни за граждани в областта

683
Диана Ковачева

Oмбудсманът Диана Ковачева и екип от експерти на институцията организират изнесени приемни за гражданите във Велико Търново и Павликени. Те ще се проведат на 12 юли – вторник, от 11:00 ч. до 14:00 ч. Приемната във Велико Търново ще бъде в Гербовата зала в сградата на Областната администрация, а тази в Павликени ще се състои в зала 202 в сградата на общинската администрация.

Телефоните за предварително записване на граждани за приемните са 0878-592-642, за Велико Търново 062-600-834 и за Павликени 0610-513-29.

Омбудсманът приема жалби и оплаквания от лица, които считат, че правата им са нарушени от държавни, общински органи или от лица, занимаващи се с обществена дейност. Той може да прави необходимите проверки по жалбите и отговаря писмено на сезиралото го лице в едномесечен срок. В случай, че разглежданият проблем е по-сложен, срокът може да е до три месеца.

Омбудсманът прави предложения и препоръки и посредничи за отстраняване на спора между обществените органи и потърпевшите лица. Също така може да сезира Конституционния съд, ако прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или обявяване на противоконституционност на закон. Омбудсманът може да сезира и главния прокурор в случай на установяване на престъпление от общ характер.

мбудсманът Диана Ковачева и екип от експерти на институцията организират изнесени приемни за гражданите във Велико Търново и Павликени. Те ще се проведат на 12 юли – вторник, от 11:00 ч. до 14:00 ч. Приемната във Велико Търново ще бъде в Гербовата зала в сградата на Областната администрация, а тази в Павликени ще се състои в зала 202 в сградата на общинската администрация.

Телефоните за предварително записване на граждани за приемните са 0878-592-642, за Велико Търново 062-600-834 и за Павликени 0610-513-29.

Омбудсманът приема жалби и оплаквания от лица, които считат, че правата им са нарушени от държавни, общински органи или от лица, занимаващи се с обществена дейност. Той може да прави необходимите проверки по жалбите и отговаря писмено на сезиралото го лице в едномесечен срок. В случай, че разглежданият проблем е по-сложен, срокът може да е до три месеца.

Омбудсманът прави предложения и препоръки и посредничи за отстраняване на спора между обществените органи и потърпевшите лица. Също така може да сезира Конституционния съд, ако прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или обявяване на противоконституционност на закон. Омбудсманът може да сезира и главния прокурор в случай на установяване на престъпление от общ характер.