Начало Новини Инфраструктура „Пътни строежи – Велико Търново“ АД ще поддържа улиците на старата столица...

„Пътни строежи – Велико Търново“ АД ще поддържа улиците на старата столица 4 години за 11.64 млн. лв. с ДДС

717

Община Велико Търново избра „Пътни строежи – Велико Търново“ АД да поддържа улиците на столицата на Второто българско царство 4 години за 11.64 млн. лв. с ДДС.

В дейностите се включва поддържане (превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт (рехабилитация), реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико Търново.

Стойността на поръчката е 9 700 000 лв. без ДДС, или 11,640,000 лв. с ДДС.

Цената на договора се определя по представени единични цени на видовете работи. Възложителят заплаща сумите въз основа на протокол за действително извършени и приети работи при часова ставка – 2.50 лв./чч; допълнителни разходи – върху ФРЗ – 20 %; допълнителни разходи върху механизация -1%; печалба -1%; доставно-складови разходи – 0.01%

В търга са участвали 4 компании и обединения. Срокът за изпълнение на договора е 48 месеца.