Начало Новини Образование РИОСВ – Велико Търново и ученици от шест великотърновски училища се включват...

РИОСВ – Велико Търново и ученици от шест великотърновски училища се включват в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

1014

В периода 19-27 ноември 2016 г. се провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Тази инициатива цели да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците.

В нея могат да се включат публични органи, частни компании, организации на гражданското общество, както и самите граждани, като допринесат за осъществяване на информационни кампании, почиствания и други дейности.

Водещата тема тази година е „Намаляване на отпадъците от опаковки. Използвайте по-малко опаковки“.

РИОСВ-Велико Търново се включва в отбелязване на седмицата заедно с ученици от шест великотърновски училища СУ „Ем. Станев“ и „Вела Благоева“, ПГЕ „Ал. Ст. Попов”, АК „Аркус“, СУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Благоев“. Основната цел, която си поставяме със своето участие е повишаване на знанията на учениците по темата, формиране на поведение и навици за намаляване на количествата отпадъци, които произвеждаме.

Тази година РИОСВ продължава стартиралата през 2015 г. инициатива с ученици „Да влезем в час с отпадъците”. Под това мото ще преминат уроците и дискусиите по темата. Подготвили сме информация за историята на управлението на отпадъците в света, състоянието в региона, разпределянето на обществените отговорности по въпроса.

Особено внимание се обръща на йерархията в управлението на отпадъците, включваща предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. Практическата част на уроците е свързана с оценка на опаковки. Учениците могат да се запознаят с процеса на изграждане на едно регионално депо чрез филм по темата и да изработят предмети от отпадъци от опаковки в арт работилница. С най-сполучливите идеи ще бъде подредена изложба.