Начало Новини Бизнес 132 хиляди лева за дейности по заетостта в област Велико Търново

132 хиляди лева за дейности по заетостта в област Велико Търново

878

В Областната администрация Велико Търново се проведе работна среща във връзка с изготвянето на Регионална програма за заетост и обучение за 2017 г., регламентирана от Закона за насърчаване на заетостта. Срещата бе открита от зам.-областния управител Тодор Тодоров.

Пред членовете на Комисията експертът Цанко Стефанов представи за съгласуване проект на Методика за оценка и подбор на проектни предложения за включване в Регионална програма за заетост и обучение на кадри от областта.

Програмата бе одобрена от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Велико Търново и ще бъде внесена в Министерството на труда и социалната политика в срок до 31 март.

Разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2017 г. е утвърдено с Решение №82 на МС от 26 януари тази година. За  област Велико Търново размерът на средствата е 132,252 лв.

И през 2017 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; продължително безработни лица; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания и лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.