Начало Новини Бизнес 20 работодатели са санкционирани от “Инспекция по труда” – Велико Търново

20 работодатели са санкционирани от “Инспекция по труда” – Велико Търново

1126

20 работодатели са санкционирани през миналия месец от “Инспекция по труда“-Велико Търново, съобщи инж. Невена Стефанова, директор Дирекция “Инспекция по труда“. Преобладават санкциите за нарушения при трудовите правоотношения.

“През ноември 2016 година рязко са се увеличили нарушенията на работодателите, които са погазили нормите, закрилящи труда на лицата с намалена работоспособност и на трудоустроените лица”, съобщи инж. Стефанова. “За месеца са постъпили 11 сигнала на граждани срещу работодатели за допуснати нарушения на трудовото законодателство. За всички постъпващи в инспекцията по труда сигнали за нарушения на трудовото законодателство контролните органи образуват производства, извършват проверки в обектите на работодателите и предприемат предвидените от закона мерки, включително и санкциониране на работодателите – нарушители. Инспекцията по труда няма правно задължение да уведоми писмено за резултатите от проверката подателя на сигнала, ако той е анонимен или няма правен интерес“, каза още инж. Стефанова.

121 проверки в обекти на 121 предприятия са направили през месеца от Инспекция по труда. За първи път са инспектирани 15 нови предприятия – работодатели. При инспекциите са обхванати индивидуалните трудови правоотношения на 4,121 лица.

Разкрити са 454 нарушения на трудовото законодателство, като 65% от тях са нарушения свързани с нормите, регулиращи трудовите правоотношения. От нарушенията свързани със здравословните и безопасни условия на труд най – висок относителен дял – 70% имат нарушенията на фирмената организация за безопасност при работа, съобщи още инж. Стефанова.

293 са разкритите нарушения по трудовите правоотношения като най–много са свързаните със заплащането на труда – 24%, следвани от нарушенията на работното време – 12%.

Контролните органи са констатирали 2,441.91 лв. неизплатени трудови възнаграждения на работещите. След намесата на инспекцията по труда са изплатени всички дължими трудови възнаграждения.

6 работници без трудови договори в обекти за търговия на дребно са заварили при инспекциите по работни места проверяващите.

Анализът на констатираните нарушения през този месец спрямо същият период  на 2015 г. показва, че е намалял броят на общо констатираните нарушения, увеличил се е  относителният дял на нарушенията на трудовите правоотношения за сметка на намаляване на относителния дял на нарушенията по безопасните и здравословни условия на труд, съобщи инж. Стефанова.