Начало Новини Бизнес Без промяна остава равнището на безработицата от 3.5% в региона в последните...

Без промяна остава равнището на безработицата от 3.5% в региона в последните два месеца

847

Без промяна остава равнището на безработицата от 3.5% във Великотърновски регион в последните два месеца. Данните са изготвени от Дирекция “Бюро по труда” – Велико Търново и са за месеците септември и октомври. Това отбеляза пред журналисти директорът на Дирекцията Обрешко Нечев.

Изходящият поток за предходния месец е от 426 души, като спрямо септември се наблюдава намаление със 17 човека. “По общини цифрите са както следва – за Велико Търново – 351, за община Елена – 49, за община Златарица – 26. От тези хора 23-ма са отпаднали поради наложена санкция от Дирекцията във връзка с неизпълнение плана за действие, отказ от предложено им работно място и други, 13 са отпаднали поради причини като смяна на местожителство или пенсиониране, а 390 са постъпили на работа”, отбеляза още Обрешко Нечев.

Според данните от постъпилите на работа безработни лица 288 са го направили чрез посредничеството на Дирекцията.

Входящият поток през октомври бележи незначителен превес над изходящия, в резултат на което равнището на безработицата остава непроменено спрямо предходния месец.