Начало Новини Политика Проведе се заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на председателите на...

Проведе се заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на председателите на общински съвети

726

В архитектурния резерват Арбанаси се проведе заседание на Националното сдружение на председателите на общински съвети. Сред участниците в работната среща на Управителния съвет на неправителствената организация бе и кметът на община Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Обсъдени бяха възможните форми на сътрудничество между двете сдружения, които представляват местната власт у нас. Това съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново.

Заседанието бе открито от председателя на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов, който е член на УС на НАПОС. Обсъдено бе проведено в рамките на неправителствената организация допитване в каква насока трябва да бъдат промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общата позиция бе, че НАПОС и НСОРБ могат да работят заедно за насърчаване на децентрализацията. Приемане на правилник за устройството и дейността на НАПОС и насрочване на заседание на Общото събрание на организацията бяха също сред точките в дневния ред.