Начало Новини История Декларацията на Шуман от 9 май 1950 година

Декларацията на Шуман от 9 май 1950 година

1088

На 9 май 1950 година в 16 часа, в Часовниковата зала на двореца „Ке д’Орсе“ (Министерството на външните работи на Франция) френският министър на външните работи Робер Шуман произнася „Декларацията на Шуман“. С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), която предвижда обединяване на производството на въглища и стомана на страните участнички.

Архивен кадър от подписването на Декларацията Шуман на 9-и май 1950 г. ""Обединението на Европа няма да стане отведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградена чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност.", заявява Робер Шуман (в средата) по време на церемонията.
Архивен кадър от подписването на Декларацията Шуман на 9-и май 1950 г. “Обединението на Европа няма да стане отведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградена чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност.”, заявява Робер Шуман (в средата) по време на церемонията.

Основана от Франция, Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург, ЕОВС е първата от редица наднационални европейски институции, които в крайна сметка се превръщат в това, което днес наричаме Европейски съюз.

През 1950 година, пет години след края на Втората световна война, европейските страни все още се опитват да преодолеят нанесените от нея поражения. Твърдо решени да избегнат друга подобна война, европейските правителства стигат до извода, че обединяването на производството на въглища и стомана би направило войната между исторически съперници като Франция и Германия, „не само немислимо, но и практически невъзможно“, по думите на Декларацията.

Робер Шуман - външен министър на Франция
Робер Шуман

Смятало се, че обединяването на икономическите интереси ще подобри жизнения стандарт и ще бъде първа стъпка към една по-обединена Европа. Присъединяването към ЕОВС е било отворено за останалите страни.

Декларацията „Шуман“ има за цел да направи невъзможна войната между държавите в тази Общност и насърчи мира в Европа. Търси се постигане на икономическа стабилност.

Декларацията на Шуман от 9 май 1950 година
(пълен текст)

Световният мир не може да бъде запазен без творчески усилия, съответстващи на опасностите, които го заплашват. Приносът, който една организирана и жизнена Европа може да донесе на цивилизацията, е необходим за поддържането на мирни отношения. Отстоявайки идеята за обединена Европа в продължение на повече от двадесет години, Франция винаги е имала за цел да служи на мира. Обединена Европа не бе създадена – и в резултат ни сполетя войната. Европа няма да се създаде отведнъж, нито само с един единствен план. Тя ще бъде изградена само с помощта на конкретни стъпки, създаващи преди всичко една действителна солидарност. Обединението на европейските нации изисква вековното противопоставяне между Франция и Германия да бъде прекратено. Предприетите действия трябва да се отнасят на първо място до Франция и Германия. За тази цел френското правителство предлага да се предприемат незабавни действия в една ограничена, но решаваща област: Френското правителство предлага цялостното френско-германско производство на въглища и стомана да бъде поставено под властта на един общ Върховен орган в рамките на организация, отворена за участие и на други страни от Европа. Обединяването на производството на въглища и стомана незабавно ще осигури изграждането на обща основа за икономическо развитие – първи етап на Европейската федерация, – и ще измени съдбата на тези райони, дълго време обречени да изработват оръжия, на които те самите са най-често жертви. Съвместното производство, което ще се зароди по този начин, ще демонстрира, че всяка война между Франция и Германия става не само немислима, но и материално невъзможна. Формирането на тази мощна производствена общност, отворена за всички страни, които биха желали да участват в нея, ще осигури основните елементи на промишленото производство при едни и същи условия за всички страни-членки и така ще положи действителния фундамент на тяхното икономическо обединение. Това производство ще бъде предлагано на целия свят без предпочитания или изключения, за да допринася за повишаване нивото на живота и за укрепване на делото на мира.
С увеличаване на ресурсите си Европа ще може да постигне успех и в една от важните си задачи – развитието на африканския континент. По този начин просто и бързо ще се осъществи сливането на интереси, необходимо за образуването на една икономическа общност, а така също ще бъде заложен катализатор за създаването на една по-широка общност със задълбочени отношения между страни, от дълго време противопоставени помежду си от кървави разделения.
Чрез обединяването на базисните производства и учредяването на един нов върховен орган, чиито решения ще бъдат обвързващи за Франция, Германия и други присъединили се страни, това предложение ще положи първия камък на една Европейска федерация, необходима за запазването на мира.

За да бъдат осъществени така определените цели, френското правителство е готово да започне преговори на следните основания: Предназначената за общия Върховен орган мисия ще бъде да осигури в най-кратки срокове: – модернизация на производството и подобряване на качеството му; предлагане на въглища и стомана при напълно еднакви условия на френския и германския пазар, както и на пазарите на присъединилите се страни; – развитие на общия износ за трети страни; – изравняване на подобряването на условията на живот на работната ръка в тези отрасли на промишлеността.
Работата за достигането на тези цели започва при твърде разнородни условия на производство в отделните страни. Затова временно трябва да се вземат някои мерки, състоящи се в прилагането на план за производство и инвестиции, установяването на механизъм за равномерно разпределение на цените, създаването на фонд за реконверсия, който да облекчи рационализацията на производството.
Движението на въглищата и стоманата между присъединилите се страни веднага ще бъде освободено от всякакво митническо облагане и няма да бъде засегнато от диференцирани транспортни тарифи. Постепенно ще бъдат създадени условията, които непосредствено ще осигурят най-рационалното разпределение на производството на равнището на най-високата производителност на труда.
За разлика от международните картели, чиято практика е към разделяне и експлоатация на националните пазари чрез рестриктивна политика и чрез поддържане на високи печалби, тази организация ще осигури сливане на пазарите и разрастване на производството.
Най-съществените принципи и ангажименти, очертани по горе, ще бъдат предмет на договор, подписан между държавите, и ратифициран от парламента на всяка от тях. Преговорите, необходими за уточняването на практическите мерки, ще се предприемат с помощта на един арбитър, определен по общо съгласие. Този арбитър ще бъде натоварен със задачата да следи споразуменията да съответстват на принципите и в случай на непреодолимо противопоставяне ще посочи решение, което ще бъде прието.
Общият Върховен орган, натоварен с функционирането на целия режим, ще бъде съставен от независими личности, назначени на паритетна основа от правителствата; президентът му ще бъде избран по общо съгласие на правителствата; неговите решения ще подлежат на изпълнение във Франция, в Германия и в другите присъединили се страни. Съответни разпореждания ще осигурят необходимите начини за подаване на жалби срещу решенията на Върховния орган. Представител на Обединените нации ще бъде натоварен да подготвя два пъти годишно публичен доклад пред ООН за този орган, в който ще се прави равносметка на функционирането на новия организъм, особено що се отнася до запазването на мирните му цели. Учредяването на Върховния орган с нищо не изменя режима на собственост на предприятията. При изпълнението на своята мисия общият Върховен орган ще се съобразява с правомощията, поверени на международната управа на Рур, както и с всякакъв вид задължения, наложени на Германия, докато те остават в сила.

9 май - Ден на Европа
9 май – Ден на Европа

Датата 9-ти май остава един от символите на Обединена Европа, наред със синьото знаме със 12 златни звезди, „Одата на радостта“ от Деветата симфония на Бетовен и единната валута (еврото).