Начало Новини Образование До 9 декември работодателите могат да подават заявления за свободни места по...

До 9 декември работодателите могат да подават заявления за свободни места по схема „Обучение и заетост на младите хора“

925

Започна втори етап на схемата „Обучение и заетост на млади хора“. В момента тече периодът, в който работодателите могат да подават заявления за свободни места за младежи до 29 години. Това каза Обрешко Нечев, директор Дирекция „Бюро по труда“ във Велико Търново.

Той припомни, че в кампанията могат да се включат всички работодатели от реалния сектор, както и общините и общинските предприятия. „Схемата предвижда обучение по заявка за откриване на работно място от работодателя и в него лицата могат да бъдат назначени на работа. Според правилата за срок от 6 месеца програмата поема изплащането на работната заплата плюс осигуровки на минимален осигурителен праг и за три месеца ½ от минималната работна заплата, която се изплаща на наставника“, обясни още Обрешко Нечев.

Той посочи, че работодателите не са задължени да наемат хората, които са им посочени от дирекцията. Освен това те са в правото си да назначат и хора, които не са преминали специалното обучение, стига да отговарят на техните критерии. „Обучението се провежда от обучаващи организации, които са лицензирани от НАП и са вписани в регистъра на Агенция по заетостта. След това следва сключването на договори с наетите лица. Но преди това се разглеждат, оценяват и класират заявките на работодателите“, поясни директорът на Бюрото по труда. Максималният брой работни места, които може да разкрие един работодател, са 10. Срокът за подаване на заявки изтича на 9 декември.

Схемата се финансира по Оперативна програма „Човешки ресурси“.