Начало Новини Общество Нов общностен център подкрепя децата и родителите във Велико Търново

Нов общностен център подкрепя децата и родителите във Велико Търново

925

Започна дейността на новия „Общностен център „Царевград”. Екип от 30 специалисти ще предоставя интегрирани услуги за деца на възраст от 0 до 7 години и за техните родители. С тях ще се работи както в сградата на бившия пионерски дом, където е базиран „Общностен център Царевград”, така и по домовете.

Новоназначените след конкурс служители са от сферите на образованието, социалните дейности, здравеопазването, психологията. Те бяха приветствани от директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и ръководител на проекта „Общностен център Царевград” Росица Димитрова.

„Целта е родителите да получат тези грижи, които са им необходими, за да се справят с трудностите при отглеждането и възпитаването на децата. Семействата да останат здрави и единни и да се предотврати прилагането на т.нар. институционална грижа”, подчерта Росица Димитрова. Създаването на „Общностен център за деца и родители Царевград” стана възможно чрез одобрен проект на Общината, получил финансиране чрез схема „Услуги за ранно детско развитие” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на дейностите е в размер на 653,401.29 лева, а продължителността ще е до края на октомври 2018 г.

Специалистите ще подкрепят децата и родителите в услугите: „Ранна интервенция на уврежданията”; „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; „Формиране и развитие на родителски умения”; „Семейно консултиране и подкрепа”; други услуги, които „Общностен център за деца и родители Царевград” – гр. Велико Търново има амбициите да предoставя.