Начало Новини Инфраструктура Обществена поръчка на Регионална дирекция по горите Велико Търново

Обществена поръчка на Регионална дирекция по горите Велико Търново

1082

Обществена поръчка възлагана по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за автомобили, собственост на РДГ- Велико Търново, включително сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на автомобилите, собственост на РДГ- Велико Търново” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – „Доставка и монтаж на резервни части и консумативи за автомобили, собственост на РДГ- Велико Търново, включително сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на автомобилите, собственост на РДГ- Велико Търново на територията на гр. Велико Търново”

Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на нови гуми / зимни и летни / и ремонт на стари за автомобили, собственост на РДГ- Велико Търново на територията на гр. Велико Търново”.

Номер от РОП на АОП: 9058687

Срок за подаване на оферти: 01 Декември 2016 до 16:00 ч.

За повече информация, моля натиснете тук.