Начало Новини Инфраструктура Разрешителни за строеж на 30 жилищни, 4 административни и 45 други сгради

Разрешителни за строеж на 30 жилищни, 4 административни и 45 други сгради

769

През третото тримесечие на 2016 година общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 24,931 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 358 кв. м. РЗП и на 45 други сгради с 32,023 кв. м. РЗП. Това каза Михаилка Григорова, експерт в Териториално статистическо бюро – Север, Отдел “Статистически изследвания” – Велико Търново”. Тя поясни, че спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 16.7%, броят на жилищата в тях не се променя, а общата им застроена площ се увеличава със 107.8%.

“Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, нараства с 33.3%, а тяхната РЗП – с 18.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други видове сгради, бележат спад с 10%, докато разгънатата им застроена площ нараства със 153.7%. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличават с 11.1%, жилищата в тях – с 248%, а разгънатата им застроена площ – със 123%. Нарастване се наблюдава и на броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради – с 25%, а разгънатата им застроена площ е повече със 72.3%”, допълни Михаилка Григорова.